ISO 9001:2008

Firma Đuzelić d.o.o. je 10.08.2016. godine dobila certifikat od strane International Certification Grupacije i time dokazala da uspješno primjenjuje sistem menadžmenta koji je u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008 za proizvodnju svježeg betona i proizvoda namjenjenih za građevinarstvo, eksploataciju građevinskog kamena, trgovinu građevinskim materijalom i naftnim derivatima, transport rasutih tereta, izgradnju stambenih i nastambenih zgrada te