Kamenolom

Pregled usluge

ĐUZELIĆ d.o.o. posjeduje vlastiti kamenolom na lokalitetu Ostrožac, Cazin. Firma posjeduje dozvolu za vršenje eksploatacije građevinskog kamena – dolomita izdana od strane institucija USK-a i FBIH.

 

Kamenolom radi za potrebe vlastitih betonara i drugih pravnih i fizičkih lica. U kamenolomu su angažirane specijalne mašine za iskop i drobljenje kamenog materijala. Iskopavanje se vrši u skladu sa evropskim standardom kvaliteta

Kontaktirajte Nas

Ostrožac 185, 77228 Cazin

+387 37 531 111

djuzelic.doo@bih.net.ba