KALKULATOR VOLUMENA

Iskoristite kalkulator da procijenite Vaše potrebe i uporedo nas kontaktirajte

KALKULATOR

PREGLED USLUGE

ĐUZELIĆ d.o.o. posjeduje vlastiti kamenolom na lokalitetu Ostrožac, Cazin. Firma posjeduje dozvolu za vršenje eksploatacije građevinskog kamena – dolomita izdana od strane institucija USK-a i FBIH.

Kamenolom radi za potrebe vlastitih betonara i drugih pravnih i fizičkih lica. U kamenolomu su angažirane specijalne mašine za iskop i drobljenje kamenog materijala. Iskopavanje se vrši u skladu sa evropskim standardom kvaliteta

© Copyright 2016 Duzelic BA by Centar za poslovne usluge Cazin