ISO 9001:2008

Firma Đuzelić d.o.o. je 10.08.2016. godine dobila certifikat od strane International Certification Grupacije i time dokazala da uspješno primjenjuje sistem menadžmenta koji je u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008 za proizvodnju svježeg betona i proizvoda namjenjenih za građevinarstvo, eksploataciju građevinskog kamena, trgovinu građevinskim materijalom i naftnim derivatima, transport rasutih tereta, izgradnju stambenih i nastambenih zgrada te završne građevinsko-zanatske radove.

Da napomenemo, certifikat ISO 9001 je potvrda u uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme. Organizacije koje posjeduju certifikat ISO 9001 dokazuju uspješno implementiran sistem upravljanja kvalitetom. Organizacije i grupacije mogu imati uspostavljen sistem , ali tek postupkom certifikacije dokazuju da je on uspješno sproveden i na taj način njihovi klijenti i ostali sudionici mogu imati povjerenje u kvalitetu.

Sistemom upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 organizacija dokazuje svoju sposobnost dosljednog dobavljanja proizvoda koji ispunjava zahtjeve kupca i zahtjeve zakona i propisa.

Samo certrificiranje je postupak u kojem neovisna organizacija na temelju provedenog ocjenjivanja, utvrđuje zadovoljava li proizvod, proces, sistem upravljanja ili osoba kriterije sadržane u određenom normativnom dokumentu. Certifikacijsko tijelo koje provodi certifikaciju ocjenjuje dokumentaciju i rad u praksi organizacije koja se želi certificirati prema određenim normativnim dokumentima.

Na temelju provedenog ocjenjivanja, certifikacijsko tijelo dodjeljuje certifikat podnositeljima zahtjeva za certifikaciju, ako su ispunjeni svi uslovi prema propisanim normativnim dokumentima, u ovom slučaju prema normi ISO 9001.